Studierea factorilor care pot influenţa rezistenţa la terapiile oncologice, promovarea metastazării şi recăderile la pacienţii cu cancer ar putea fi facilitată de Slide-DNA-seq, o nouă tehnologie care realizează secvențierea ADN-ului la nivelul celulelor tumorale în raport cu localizarea spațială. Această metodă păstrează arhitectura tumorală prin analiza de secțiuni tisulare intacte și permite surprinderea heterogenității celulelor neoplazice.

Metoda a fost aplicată pentru a analiza un model de cancer metastatic la șoarecii de laborator, precum și o probă de tumoră primară colorectală recoltată de la un pacient. În fiecare țesut, au fost identificate subpopulații de celule maligne din regiuni distincte, care corespund unor căi de evoluție genomică și unor tipare de expresie genică unice. Tehnologia Slide-DNA-seq a fost dezvoltată în cadrul Departamentului de Celule Stem și Biologie Regenerative al Universității Harvard și Broad Institute al MIT și Harvard, iar rezultatele studiului au fost publicate în Nature.

 

 

Articolul integral poate fi citit pe raportuldegarda.ro.