Divizia de oncologie din cadrul MSD a lansat o nouă rundă a Programului de Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului și adresează prin intermediul MSD România o invitație publică către comunitatea științifică și academică din România pentru depunerea de propuneri de proiecte de cercetare în vederea finanțării prin acest program.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 18 mai 2022.

Acest apel anual lansat de MSD este adresat proiectelor de cercetare care își propun să analizeze capacitatea sistemului de sănătate și politicilor publice din acest domeniu de a asigura servicii de îngrijire a cancerului într-un mod eficace si sustenabil. Programul de Granturi MSD își propune să creeze o comunitate globală de cercetători în domeniul politicilor de sănătate interesați și implicați în formularea de recomandări validate științific și vizionare ce pot îmbunătăți politicile în domeniu și, în final, viața paciențiilor bolnavi de cancer.

Anul acesta, Programul de Granturi MSD va finanța la nivel global un număr de opt granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte provenite din 8 țări ale lumii. Pentru al doilea an consecutiv, România a fost aleasă să fie una din cele 8 țări eligibile pentru a beneficia de finanțare prin acest Program. Fiecare grant, în valoare de până la 50.000 USD, va oferi finanțare pentru proiecte de cercetare privind politicile publice în domeniul cancerului, ce pot oferi oportunități de încurajare a dialogului între actorii relevanți și de diseminare a cunoștințelor și informațiilor menite să contribuie la îmbunătățirea îngrijirii pentru pacienții dianosticați cu cancer.

Domeniile de cercetare ce se pot califica în această ediție sunt:

  • Impactul politicilor în domeniul cancerului asupra rezultatelor obținute la pacienții oncologici;
  • Abordări/soluții noi ce pot să îmbunătățească finanțarea și accesul la îngrijirea cancerului;
  • Echitate în îngrijirea cancerului;

Întregul proces are la bază o procedură competitivă de selecție. Potențialii candidați trebuie să aibă în vedere că acest program independent de granturi se concentrează doar asupra cercetării privind politicile de sănătate: legislație, reglementări, programe guvernamentale și intervenții în domeniul cancerului. Acest program nu va acorda granturi pentru cercetări privind terapii specifice și rezultatele asociate unor astfel de terapii.

Următoarele criterii vor servi la selectarea celor mai bune proiecte de cercetare dintre cele propuse:

  • Abordarea unor subiecte relevante pentru politicile publice de sănătate naționale sau regionale ce privesc cancerul;
  • Posibilitatea de a extinde cunoștințele existente cu privire la temele eligibile menționate;
  • Posibilitatea de a elabora o lucrare de calitate adecvată, care să fie publicată într-un jurnal de specialitate recunoscut, peer-reviewed;
  • Demonstrarea motivelor pentru care cercetarea propusă este relevantă pentru factorii de decizie și modul în care rezultatele cercetării vor fi diseminate în mod eficace;
  • Cercetarea este efectuată de solicitanți cu o experiență dovedită în realizarea de cercetări independente de înaltă calitate privind politicile de sănătate;
  • Cercetarea se va derula printr-o instituție care își desfășoară activitatea în afara unui scop lucrativ și care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Program;
  • Cercetarea nu trebuie să acopere ceea ce MSD clasifică drept cercetare privind siguranța și eficacitatea medicamentului/terapiei.

În plus, cercetătorii  interesați de oportunitatea oferită prin Programul de Granturi al MSD sunt invitați să participe în data de 11 aprilie 2022, ora 18, la o sesiune informală organizată online care va include o prezentare  în detaliu a programului și  o secțiune de întrebări și răspunsuri.

Povara cancerului în România

Potrivit datelor Globocan,  98,886 de noi cazuri de cancer au fost diagnosticate în anul 2021 în România. Mortalitatea prin cancer reprezentă a doua cauză de decesii, numărul deceselor prin cancer ajungând la 49,769 în 2020.

Cele mai frecvente afecţiuni la mortalitatea prin tumori în anul 2020 sunt cancerul pulmonar (42.53 la 100000 loc.), cancerul de colon (18.56 la 100000 loc.), cancerul de sân (15.97 la 100000 loc.), cancerul gastric (13.33 la 100000 loc.), tumora malignă a pancreasului (13.22 la 100000 loc.), tumora malignă a ficatului și a căilor biliare intrahepatice (12.32 la 100000 loc.). Numărul bolnavilor de cancer din România rămași în evidența cabinetelor de oncologie în 2021 a fost de peste 500,000.