Comisia Europeană a lansat Centrul de cunoștințe privind cancerul, „prima acţiune emblematică” realizată în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.

Potrivit unui comunicat al CE, Centrul de cunoștințe privind cancerul este o nouă platformă online care are ca scop colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva primei cauze a deceselor din Europa în rândul populației cu vârsta sub 65 de ani.

În plus, CE își propune ca platforma să devină spațiu în care toți cei dedicați luptei împotriva cancerului își pot împărtăși experiențele și modelele de bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoștințele colective și datele validate științific.

„Lansarea noului Centru de cunoștințe privind cancerul este prima acțiune emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Dispunând de mai multe cunoștințe, putem înțelege, preveni și trata mai bine cancerul. Cercetarea și inovarea reprezintă punctul de plecare al unei noi abordări referitoare la îngrijirile acordate pentru cancer în UE. Punerea în comun și partajarea celor mai recente rezultate ale cercetării, inovării și tehnologiilor din domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește soluțiile personalizate și digitale noi, sunt esențiale pentru ca autoritățile din domeniul sănătății și al cercetării să dispună de mijloacele necesare pentru o mai bună abordare a cancerului, iar centrul de cunoștințe va fi inima acestor acțiuni”.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară.

Centrul va fi „un intermediar independent” în schimbul de cunoştinţe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele şi bazele de date existente ale Comisiei în privinţa acestei boli.

Centrul va avea și următoarele atribuții:

  • Va colecta şi va pune la dispoziţie cele mai recente informaţii şi statistici cu privire la cancer;
  • Va monitoriza tendinţele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire şi a programelor de screening;
  • Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea şi îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer şi de a reduce inegalităţile dintre regiunile UE;
  • Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu şi de stiluri de viaţă sănătoase, incluzând controlul tutunului şi al alcoolului;
  • Va identifica lacune de cercetare sau de politici;
  • Va asigura un spaţiu pentru coordonarea a numeroase iniţiative privind cancerul pe o singură platformă;
  • Va ajuta la reducerea inegalităţilor în ceea ce priveşte prevenirea cancerului şi îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.